รวมบทความ

บทความทั้งหมด

ไม้มงคลที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์

ไม้มงคลที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์

เผยแพร่ : 19 กรกฏาคม 2559
ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ก่อนทำการก่อสร้างนิยมทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยใช้ไม้มงคล 9 ชนิด ปักกับพื้นดินไม้ทั้ง 9 ชนิดมีชื่อเป็นมงคลนาม ดังนี้ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง คว...
อ่านบทความ
เสนอราคาก่อสร้าง – แบบมีกำไร

เสนอราคาก่อสร้าง – แบบมีกำไร

เผยแพร่ : 19 กรกฏาคม 2559
เราต้องทำงานแบบมีกำไรที่เหมาะสมนะคะ นั่นคือ กำไรสุทธิหลังหักค่าดำเนินการทุกอย่างแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 10% (ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน) ส่วนใครรับงานที่กำไรน้อย ฟันราคา...
อ่านบทความ
เป็นผู้รับเหมา ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 30%

เป็นผู้รับเหมา ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 30%

เผยแพร่ : 17 กรกฏาคม 2559
เกิดเป็นผู้รับเหมา ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าโครงการที่รับคุณเป็นคนที่คิดว่าจะใช้เงิน Advance ทำงาน หมุนกับงวดต่อไปหรือเปล่าค่ะ นี่เป็นความ...
อ่านบทความ
มูลค่าโครงการก่อสร้างไทยในปัจจุบัน มากกว่า 1.7 แสนล้านบาท

มูลค่าโครงการก่อสร้างไทยในปัจจุบัน มากกว่า 1.7 แสนล้านบาท

เผยแพร่ : 16 กรกฏาคม 2559
นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรม ก่อสร้างไทย เปิดเผยว่า มูลค่าโครงการก่อสร้างไทยในปัจจุบัน อยู่ที่มากกว่า 1.7 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างกา...
อ่านบทความ
ที่ปรึกษาทางการก่อสร้าง มีหน้าที่อะไรบ้าง

ที่ปรึกษาทางการก่อสร้าง มีหน้าที่อะไรบ้าง

เผยแพร่ : 15 กรกฏาคม 2559
งานก่อสร้าง เป็นงานที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา โดยที่โครงการส่วนใหญ่จะมีมูลค่าราคาก่อสร้างที่ค่อนข้างสูง ทำให้เรื่องของค...
อ่านบทความ
ทำไมต้องใช้สถาปนิกออกแบบ

ทำไมต้องใช้สถาปนิกออกแบบ

เผยแพร่ : 14 กรกฏาคม 2559
ทำไมต้องใช้สถาปนิก? รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ (อดีตหัวหน้าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ท่านให้คำตอบเชิงอุปมาอุปไมยไว้ว่า "เมื่อใดที่เราไม่ส...
อ่านบทความ
ทางหลวงลุย ลงทุนต่อมอเตอร์เวย์ 3 แสนล้านบาท

ทางหลวงลุย ลงทุนต่อมอเตอร์เวย์ 3 แสนล้านบาท

เผยแพร่ : 13 กรกฏาคม 2559
กรมทางหลวงทุ่มเฉียด 3 แสนล้าน สร้างมอเตอร์เวย์และทางยกระดับ แก้รถติด รับเมืองขยายและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดึงเอกชนลงทุน PPP กว่า 2.76 แสนล้าน ก่อสร้างและติดตั้งระบบ ...
อ่านบทความ
ความปลอดภัยส่วนบุคคลของแรงงานก่อสร้าง

ความปลอดภัยส่วนบุคคลของแรงงานก่อสร้าง

เผยแพร่ : 12 กรกฏาคม 2559
ความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องให้เป็นลำดับแรก เพราะสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนมากเกิดมาจากผู้ปฏิบัติงานเอง ที่ไม่ทำตามกฏระเบียบ เช่นอุบัติเหตุในงานรับเหมาก่อส...
อ่านบทความ