ความปลอดภัย ในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ในงานรับเหมาก่อสร้าง

ความปลอดภัย ในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ในงานรับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้างมักเป็นงานที่ทำในที่โล่งแจ้ง และขั้นตอนในการทำงานจะไม่ค่อยเป็นระบบ หรือมีขั้นตอนที่ชัดเจน เหมือนอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกับมีแรงงานฝีมือและไร้ฝีมือจำนวนมาก

  • ใช้เครื่องมือไม่ถูกกับงาน ซึ่งมักพบว่าพอหาเครื่องมือที่จะใช้งานไม่เจอ หรือเครื่องมือที่จะใช้ชำรุด ก็จะไปหาเครื่องมืออื่นที่ไม่ได้ทำมาเพื่อวัตถุประสงค์นั้นโดยเฉพาะ มาใช้งานแทน ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดเครื่องมือเสียหายได้ หรือเกิดอุบัติเหตุได้
  • ใช้งานเครื่องมืออย่างไม่ถูกวิธี ที่พบบ่อยคือ ใช้งานเครื่องมือต่อเนื่องไม่มีการพัก ทำให้เกิดความร้อนในเครืองมือสูง จนทำให้ชำรุด หรือในกรณีร้ายแรงอาจจะทำให้เกิดอุบัติได้
  • ไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องมือ ทำให้อายุการใช้งานเครื่องมือสั้น และในบางครั้งก็นำมาซึ่งอุบัติเหตุได้เหมือนกัน