ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าพนักงานตีเส้นจราจร

รับสมัครจำนวน 1 ตำแหน่ง

เพศชาย
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
มีใบขับขี่รถยนต์
**หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**


เอกสารที่ใช้สมัครงาน
สำเนาบัตรประชาชน
2 ชุด
2 ชุด
รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว
3 รูป
3 รูป
Resume แนะนำตัว
1 ชุด
1 ชุด
ช่องทางการสมัคร
ทางอีเมล info@betterworldtraffic.co.th
สมัครด้วยตนเอง
ที่สำนักงานใหญ่
เลขที่ 697 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
ที่สำนักงานใหญ่
เลขที่ 697 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700