โครงการไฟแสงสว่าง ขทช.นราธิวาส แยกทางหลวงหมายเลข 4084

โครงการ
โครงการไฟแสงสว่าง ขทช.นราธิวาส แยกทางหลวงหมายเลข 4084
โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย นธ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4084 - บ้านบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 แห่ง
สัญญาเลขที่
ขทช.นธ.65/2558
ลงวันที่
26 ต.ค. 58