โครงการไฟแสงสว่าง ขทช.นราธิวาส แยกทางหลวงหมายเลข 5032

โครงการ
โครงการไฟแสงสว่าง ขทช.นราธิวาส แยกทางหลวงหมายเลข 5032
โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย นธ.5032 บ้านปูตะ - บ้านโคกเคียน อำเภอยี่งอ, เมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 แห่ง
สัญญาเลขที่
ขทช.นธ.68/2558
ลงวันที่
26 ต.ค. 58