ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เตือนทางโค้ง เทศบาลตำบลราไวย์

โครงการ
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เตือนทางโค้ง เทศบาลตำบลราไวย์
โครงการติดตั้งไฟเตือนจุดอันตรายบนถนนสายหลักในพื้นที่ตำบลราไวย์ จำนวน 9 จุด ณ บริเวณพื้นที่ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สัญญาเลขที่
e 6/2558
ลงวันที่
29 ก.ค. 58