สัญญาณไฟ LED กระพริบเตือนทางโค้ง เทศบาลตำบลวิชิต

โครงการ
สัญญาณไฟ LED กระพริบเตือนทางโค้ง เทศบาลตำบลวิชิต
โครงการจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แบบ LED เสาสูงกิ่งเดี่ยว จำนวน 2 ชุด เสาเตี้ย จำนวน 4 ชุด พร้อมตู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า ณ บริเวณถนนขวางหน้าหมู่บ้านจอมทอง หมู่ที่ 3 ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สัญญาเลขที่
54/2558
ลงวันที่
11 ส.ค. 58