ติดตั้ง High Mast เทศบาลตำบลวิชิต พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าและสปอร์ตไลท์

โครงการ
ติดตั้ง High Mast เทศบาลตำบลวิชิต พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าและสปอร์ตไลท์
ขยายเขตระบบจำหน่ายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA และสปอร์ตไลท์ ขนาด 1000 W จำนวน 16 ดวง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย บริเวณ เวทีสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบล วิชิต อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต
สัญญาเลขที่
35/2559
ลงวันที่
17 ก.พ. 59