ติดตั้งไฟจราจร แขวงทางหลวง สุพรรณบุรี 2 แยกดอนตาเพชร

โครงการ
ติดตั้งไฟจราจร แขวงทางหลวง สุพรรณบุรี 2 แยกดอนตาเพชร
โครงการจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว-ตลาดเขต ที่ กม.30+018 (แยกดอนตาเพชร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
สัญญาเลขที่
สพ.2/42/2558
ลงวันที่
6 ก.ค. 58