โครงการติดตั้งไฟแสงสว่าง อบจ.กาญจนบุรี ถนนสายบ้านเก่า

โครงการ
โครงการติดตั้งไฟแสงสว่าง อบจ.กาญจนบุรี ถนนสายบ้านเก่า
โครงการรับจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร บนถนนสายบ้านเก่า อำเภอเมือง ฯ เชื่อมกับตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย และตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
สัญญาเลขที่
15/2559
ลงวันที่
20 ต.ค. 58